KONTAKT:
Cykloklub POĽANA, Námestie mieru 31, 962 12 Detva
prevádzka Gazdovský dom hotela Detva, Záhradná 22, Detva, Po - Pi: 9.00 - 17.00
Tel./fax: 045/5457692, E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
www.cyklopolana.slovanet.sk, www.polana.slovanet.sk

 

Okolie regiónu Podpoľanie

Cyklotrasy predstavia cykloturistom región Podpoľanie, jeho prírodné krásy, pozoruhodnosti, typické laznícke osídlenie, prvky ľudovej architektúry, ako aj zvláštnosti a život podpolianskych miest a obcí.

                

Trasy sú vhodné hlavne pre rekreačných cykloturistov. Vzhľadom na veľké výškové rozdiely, čenitosť terénu a kopcovitý charakter krajiny, niektoré úseky vyžadujú dobrú fyzickú kondíciu, dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a svojou náročnosťou prekvapia aj skúsených cykloturistov. Počas výdatnejších zrážkových období je tiež potrebné rátať s tým, že niektoré úseky trasy vedené po lesných cestách budú rozbahnené a teda zjazdné veľmi obtiažne.

Upozorňujeme, že jazda po cyklotrasách je na vlastné nebezpečie každého cyklistu.

Návštevníkov cyklotrás prosíme:
   - rešpektovať pravidlá cestnej premávky
   - rešpektovať sezónne uzávierky okruhu ako aj ďalšie pokyny cykloznačenia
   - akceptovať zákonom stanovené nariadenia o ochrane prírody a krajiny
   - správať sa šetrne k životnému prostrediu a ohľaduplne k peším turistom
   - predvídať možné stretnutie zo zverou, s vozidlami lesných závodov a podobne


Podrobnejšie aktualizované informácie o cykloturistických trasách regiónu
Podpoľanie Vám poskytne Informačné centrum SCK Poľana:
     Informačné centrum SCK Poľana
     Gazdovský Dom, Záhradná 22, 962 12 Detva
     Tel.: 0855 / 5457692, fax: 0855 / 5457692
     E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril Štefan Stieranka, 1999 - 2002