KONTAKT:
Cykloklub POĽANA, Námestie mieru 31, 962 12 Detva
prevádzka Gazdovský dom hotela Detva, Záhradná 22, Detva, Po - Pi: 9.00 - 17.00
Tel./fax: 045/5457692, E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
www.cyklopolana.slovanet.sk, www.polana.slovanet.sk

 

Činnosť CK Poľana

Realizujeme programy

1. podpora rozvoja cykloturistiky a aktívneho pohybu verejnosti

 • organizovanie športových podujatí na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni pre členov klubu a verejnosť
 • vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky - legislatíva, značenie a údržba trás,  zásady správania sa cykloturistov v prírode, poradenstvo pre záujemc ov o rozvoj cykloturistiky

2. ekonomický rozvoj regiónu

 • rozvoj cestovného ruchu
 • tvorba prostredia pre „iniciatívu a spoluprácu

Členovia

Našimi členmi sú:

 • aktívni cyklisti, pre ktorých je cyklistika príležitosťou na overenie si svojich športových schopností
 • cykloturisti - milovníci príjemných výletov do prírody v kruhu svojej rodiny alebo známych
 • priaznivci, ktorí fandia cykloturistike alebo našim aktivitám, pochádzajúci z celého Slovenska.
 • radi privítame v našich radoch nielen milovníkov cykloturistiky ale aj priaznivcov rozvojových programov organizácie

Členstvo

 • riadne – členmi sú fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a programom klubu               členské na rok:
       mládež do 18 rokov - 80 Sk
       dospelí od 18 rokov 150 Sk
       rodina - 280 Sk
 • kolektívne – členmi sú právnické osoby, združenia, ktoré súhlasia s programom a stanovami klubu. Môžu mať právnu subjektivitu
  členské na rok:
       min. 500 Sk

Tu si môžete stiahnúť prihlášku, prípadne prečítať stanovy Cykloklubu Poľana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril Štefan Stieranka, 1999 - 2002