KONTAKT:
Cykloklub POĽANA, Námestie mieru 31, 962 12 Detva
prevádzka Gazdovský dom hotela Detva, Záhradná 22, Detva, Po - Pi: 9.00 - 17.00
Tel./fax: 045/5457692, E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
www.cyklopolana.slovanet.sk, www.polana.slovanet.sk

 

Cestovný ruch

Podporujeme rozvoj vidieckej turistiky a ekoturistických aktivít s cieľom:

   - zvýšenia návštevnosti regiónu
   - vzájomnej spolupráce poskytovateľov služieb cestovného ruchu
   - vytvorenia príležitosti pre miestnych ľudí na sebarealizáciu a samozamestnanie
   - zlepšenie kvality života

Realizujeme aktivity:

- prevádzkujeme Informačné centrum v Detve
     Gazdovský dom Hotela Detva, pondelok – piatok od 9,00 hod – do 17, 00 hod
     tel/fax 045 / 54 57 692, e-mail: cyklopolana@slovanet.sk

- ponúkame "Vrchárske putovanie"

     Ponuka programov pre voľné chvíle návštevníkov regiónu Podpoľania a Veporských vrchov. Ide o putovanie krajinou, popretkávané nevšednými zážitkami či dobrodružstvom na koni, na bicykli, či po vlastných v úzkej spätosti s okolitou prírodou. Ponúkame príťažlivé a zaujímavé pozoruhodnosti, ktoré  sa v našom regióne nachádzajú.
     Plánovanie pobytov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka je jedinečnosťou produktu Vrchárske putovanie
     Produkt je určený pre ľudí s pozitívnym vzťahom k aktívnemu prežitiu voľných chvíľ a tradičným hodnotám,  najmä pre rodiny s deťmi, dvojiciam, skupinám vyhľadávajúcim nevšedné putovateľské zážitky
     Podrobné informácie
www.putovanie.sk

- značíme a udržiavame
cyklotrasy

- zabezpečujeme propagáciu regiónu
prevádzkujeme:
     elektronického sprievodcu Podpoľaním -
www.polana.slovanet.sk
     informačnú a rezervačnú web stránku Vrchárskeho putovania –
www.putovanie.sk

navrhli a vydali sme propagačné materiály:
     "Turistické a cykloturistické trasy Podpoľania"
     "Mikroregión Podpoľanie"
     "Vrchárske putovanie" - leták, pohľadnice, plagát

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vytvoril Štefan Stieranka, 1999 - 2002