KONTAKT:
Cykloklub POĽANA, Námestie mieru 31, 962 12 Detva
prevádzka Gazdovský dom hotela Detva, Záhradná 22, Detva, Po - Pi: 9.00 - 17.00
Tel./fax: 045/5457692, E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
www.cyklopolana.slovanet.sk, www.polana.slovanet.sk

 

 

Poslanie
Poslaním klubu je prispievať k rozvoju územia, podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Vytvárať podmienky pre rozvoj ekoturistických aktívít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä cykloturistiky,  v záujme upevňovania  zdravia a zdravého životného štýlu občanov.

Našim dlhodobým cieľom je budovať ucelený produkt:
cyklotrasy – infrašruktúra - informovanosť - vzdelávanie a poradenstvo - práca s verejnosťou

Neprehliadnite

Cyklotrasy regiónu Podpoľanie.

2. ročník HORSKÝ CYKLOMARATÓN DETVA (29.6.2002) - Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

Ako dopadol prvý ročník cyklomaratónu? Pozrite sa sem.


Informácie:
Stanovy Cykloklubu Poľana
Výročná správa 2001
Zrealizované projekty
1% z DP
Našu činnosť podporili

Odporúčame:
Sprievodca regiónom Podpoľanie
Vrchárske putovanie
Expedícia "Hodvábna cesta"
Vidiecky parlament
Turistická ubytovna v Detve
 

Pripomienky

 Aktuálne informácie

          

 

Vytvoril Štefan Stieranka, 1999 - 2002
 

Wer hat die besten Casino Spiele im ganzen Netz? Natürlich das Casino Bellini mit seinen legendären Boni und den vielen stilvollen Black Jack oder Roulette Tischen und seinen brandaktuellen online Spielautomaten!